Travel,  Visa

การขอวีซ่าอียิปต์ (Egypt Visa Application)

ขอไม่ยากแต่เรื่องมากเล็กน้อย

เอกสารที่ใช้

 1. ใบคำขอวีซ่า (Download แบบฟอร์ม) ฟอร์มนี้ใช้ขอที่สถานทูตในกรุงเทพฯ ได้ อย่าไปเอาใบอื่นๆ ที่อยู่ตามเว็บบริษัททัวร์ที่มักจะเป็นใบสำหรับยื่นที่ Washington DC, London
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว ทากาวติดลงใบคำขอเลย 1 รูป
 3. ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (เป็นใบที่สรุปฐานะทางการเงิน ยอดเงินฝากรวม ไม่ใช่รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์) ไม่สามารถใช้สำเนาสมุดคู่ฝากได้ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท
 4. เอกสารรับรองการทำงาน
 5. ตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองโรงแรม
 7. แผนการเดินทาง (อันนี้อยากใส่เข้าไปเอง)
 8. หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรก 1 หน้า (อายุต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

ที่สถานทูตไม่มีกาว ปากกาไว้บริการให้นำไปเองหรือทำให้เสร็จก่อนไปถึง

ขั้นตอนการยื่นจนได้รับวีซ่า

 1. ไปที่ ชั้น 31 อาคารสรชัย ถนนเอกมัย
 2. ยื่นวีซ่าช่วงเช้า 9:30-12:00 ยังไม่ต้องจ่ายเงิน
 3. เจ้าหน้าที่จะให้สลิปรับเล่ม โดยปกติจะนัด 3 สัปดาห์ให้หลัง (ไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้ว)
 4. ให้โทรสอบถามว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอียิปต์หรือไม่ ถ้าได้ก็ไปชำระเงิน 2100 บาท (ถ้าขอ Multiple 3000 บาท)
 5. ชำระเงินเสร็จ วันรุ่งขึ้นไปรับหนังสือเดินทางคืน 14:00-15:00 สรุปต้องมาสถานทูต 3 รอบ

Egypt Visa Sticker

ถ้าไปช่วงวันจันทร์หรือวันศุกร์คนอาจจะเยอะ ในห้องจะมีเจ้าหน้าที่ชาวอียิปต์คอยสร้างความสับสนวุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ จัดคิวโน้นแซงคิวนี้ทั้งๆ ที่บัตรคิวก็มี น่ารำคาญมาก เจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่าเป็นคนไทยใจดี มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ โทร 027269831-3

แผนที่ จาก BTS เดินเอาก็ได้ไม่ไกล 500 เมตรเอง

Leave a Reply