• Travel,  Visa

    การขอวีซ่านักเรียนอิตาลี (Italian Student Visa Application)

    การขอวีซ่านักเรียนอิตาลีนั้นเป็นวีซ่าประเภทระยะยาว Long Stay D  Visa ขั้นตอนการขอและเอกสารที่ใช้จะไม่เหมือนกับท่องเที่ยว เอกสารที่ใช้หลักๆ ก็ตามรายการที่มีอยู่ในเว็บของ VFS แต่ก็มีที่ไม่เหมือนกันอยู่บ้าง จากประสบการณ์ที่ไปขอมาใช้เอกสารจริงดังนี้ ใบสมัคร โหลดได้ที่นี่ พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้วทั่วไป พื้นหลังขาวเท่านั้น 1 รูปทากาวแปะลงใบสมัคร อีกรูปเขียนชื่อด้านหลังเอาคลิปเหน็บไป ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งถ้าใครไปเรียนนาน เช่น เกินปี สามารถซื้อตั๋วขาเดียวได้ โดยถ้าตั๋วนั้นไปลงประเทศอื่นในเขตเชงเก้นก่อนเข้าอิตาลีต้องระบุให้ชัดในใบสมัคร ไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆ (วีซ่าจะออกเป็น Italy+Schengen State) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ที่มีรายละเอียดของระยะเวลาเรียน ที่พัก ประกันต่างๆ ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้ต้องเอาหลักฐานแต่ละเรื่องมาเพิ่มเอง เอกสารการเงิน ออกเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ 2 อย่าง – ขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (กรุงไทยคิด 100 บาท) ซึ่งใบนี้จะระบุยอดเงินเท่านั้น บางธนาคารแปลงเป็นเงินต่างชาติให้ด้วยก็ควรระบุ EUR – รายการเดินบัญชีหรือ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน อันนี้จะขอจากธนาคารก็ได้แต่มีค่าธรรมเนียม ใช้ที่ปริ้นท์จากอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งได้เหมือนกัน ถ่ายสำเนาบุ้คแบงค์ไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ *เอกสารเหล่านี้มีปัญหากันมาก ในเว็บระบุว่าเอกสารออกไม่เกิน 15 วัน (แต่เพื่อความชัวร์ก็ควรจะขอไม่เกิน 7 วัน) โดยต้องมีรายการเดินบัญชีหรืออัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน บัญชีก็ควรมีเงินจำนวนที่พอเหมาะ มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆ ถ้าใช้บัญชีเงินเก็บซึ่งไม่ค่อยเคลื่อนไหว ก็อาจจะฝากถอนเล็กน้อยก่อนขอเอกสารให้มันดูว่าอัพเดตในเร็ววัน หนังสือรับรองการทำงาน การเป็นนักศึกษา การลาเรียน ถ้ามี สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริงไม่ต้องแต่ติดไปด้วยก็ดี แปลเองไม่ต้องจ้างก็ได้ ไม่ต้องไปรับรองคำแปลที่กงสุล สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ต 1 ชุด (ในเว็บบอก 2 แต่ไปจริงเขาคืนมา 1) ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ถ่ายแนบไปด้วยก็ได้ ถ้าอยู่ในเล่มเก่าให้ถ่ายหน้าแรกไปด้วย เล่มเก่าไม่ได้ขอดูแต่พกไปด้วยก็ดี การยื่นนั้นให้ยื่นตรงที่ ชั้น 27 ตึก CRC Tower, All Seasons Place ไปช่วงเช้าเท่านั้น ไม่ต้องจองคิว ถ้าเอกสารเรียบร้อยดีก็จะนัดรับเล่มราวๆ 7 วันให้หลัง ค่าวีซ่าถูกดี 50EUR คำนวณเป็นเงินบาทด้วยเรท…

  • Travel,  Visa

    การขอวีซ่าอียิปต์ (Egypt Visa Application)

    ขอไม่ยากแต่เรื่องมากเล็กน้อย เอกสารที่ใช้ ใบคำขอวีซ่า (Download แบบฟอร์ม) ฟอร์มนี้ใช้ขอที่สถานทูตในกรุงเทพฯ ได้ อย่าไปเอาใบอื่นๆ ที่อยู่ตามเว็บบริษัททัวร์ที่มักจะเป็นใบสำหรับยื่นที่ Washington DC, London รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว ทากาวติดลงใบคำขอเลย 1 รูป ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (เป็นใบที่สรุปฐานะทางการเงิน ยอดเงินฝากรวม ไม่ใช่รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์) ไม่สามารถใช้สำเนาสมุดคู่ฝากได้ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท เอกสารรับรองการทำงาน ตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม แผนการเดินทาง (อันนี้อยากใส่เข้าไปเอง) หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรก 1 หน้า (อายุต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ที่สถานทูตไม่มีกาว ปากกาไว้บริการให้นำไปเองหรือทำให้เสร็จก่อนไปถึง ขั้นตอนการยื่นจนได้รับวีซ่า ไปที่ ชั้น 31 อาคารสรชัย ถนนเอกมัย ยื่นวีซ่าช่วงเช้า 9:30-12:00 ยังไม่ต้องจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่จะให้สลิปรับเล่ม โดยปกติจะนัด 3 สัปดาห์ให้หลัง (ไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้ว) ให้โทรสอบถามว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอียิปต์หรือไม่ ถ้าได้ก็ไปชำระเงิน 2100 บาท (ถ้าขอ Multiple 3000 บาท) ชำระเงินเสร็จ วันรุ่งขึ้นไปรับหนังสือเดินทางคืน 14:00-15:00 สรุปต้องมาสถานทูต 3 รอบ ถ้าไปช่วงวันจันทร์หรือวันศุกร์คนอาจจะเยอะ ในห้องจะมีเจ้าหน้าที่ชาวอียิปต์คอยสร้างความสับสนวุ่นวาย เจ้ากี้เจ้าการ จัดคิวโน้นแซงคิวนี้ทั้งๆ ที่บัตรคิวก็มี น่ารำคาญมาก เจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่าเป็นคนไทยใจดี มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ โทร 027269831-3 แผนที่ จาก BTS เดินเอาก็ได้ไม่ไกล 500 เมตรเอง