• Travel,  Visa

    การขอวีซ่านักเรียนอิตาลี (Italian Student Visa Application)

    การขอวีซ่านักเรียนอิตาลีนั้นเป็นวีซ่าประเภทระยะยาว Long Stay D  Visa ขั้นตอนการขอและเอกสารที่ใช้จะไม่เหมือนกับท่องเที่ยว เอกสารที่ใช้หลักๆ ก็ตามรายการที่มีอยู่ในเว็บของ VFS แต่ก็มีที่ไม่เหมือนกันอยู่บ้าง จากประสบการณ์ที่ไปขอมาใช้เอกสารจริงดังนี้ ใบสมัคร โหลดได้ที่นี่ พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้วทั่วไป พื้นหลังขาวเท่านั้น 1 รูปทากาวแปะลงใบสมัคร อีกรูปเขียนชื่อด้านหลังเอาคลิปเหน็บไป ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งถ้าใครไปเรียนนาน เช่น เกินปี สามารถซื้อตั๋วขาเดียวได้ โดยถ้าตั๋วนั้นไปลงประเทศอื่นในเขตเชงเก้นก่อนเข้าอิตาลีต้องระบุให้ชัดในใบสมัคร ไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆ (วีซ่าจะออกเป็น Italy+Schengen State) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ที่มีรายละเอียดของระยะเวลาเรียน ที่พัก ประกันต่างๆ ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้ต้องเอาหลักฐานแต่ละเรื่องมาเพิ่มเอง เอกสารการเงิน ออกเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ 2 อย่าง – ขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (กรุงไทยคิด 100 บาท) ซึ่งใบนี้จะระบุยอดเงินเท่านั้น บางธนาคารแปลงเป็นเงินต่างชาติให้ด้วยก็ควรระบุ EUR – รายการเดินบัญชีหรือ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน อันนี้จะขอจากธนาคารก็ได้แต่มีค่าธรรมเนียม ใช้ที่ปริ้นท์จากอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งได้เหมือนกัน ถ่ายสำเนาบุ้คแบงค์ไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ *เอกสารเหล่านี้มีปัญหากันมาก ในเว็บระบุว่าเอกสารออกไม่เกิน 15 วัน (แต่เพื่อความชัวร์ก็ควรจะขอไม่เกิน 7 วัน) โดยต้องมีรายการเดินบัญชีหรืออัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน บัญชีก็ควรมีเงินจำนวนที่พอเหมาะ มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆ ถ้าใช้บัญชีเงินเก็บซึ่งไม่ค่อยเคลื่อนไหว ก็อาจจะฝากถอนเล็กน้อยก่อนขอเอกสารให้มันดูว่าอัพเดตในเร็ววัน หนังสือรับรองการทำงาน การเป็นนักศึกษา การลาเรียน ถ้ามี สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริงไม่ต้องแต่ติดไปด้วยก็ดี แปลเองไม่ต้องจ้างก็ได้ ไม่ต้องไปรับรองคำแปลที่กงสุล สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ต 1 ชุด (ในเว็บบอก 2 แต่ไปจริงเขาคืนมา 1) ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ถ่ายแนบไปด้วยก็ได้ ถ้าอยู่ในเล่มเก่าให้ถ่ายหน้าแรกไปด้วย เล่มเก่าไม่ได้ขอดูแต่พกไปด้วยก็ดี การยื่นนั้นให้ยื่นตรงที่ ชั้น 27 ตึก CRC Tower, All Seasons Place ไปช่วงเช้าเท่านั้น ไม่ต้องจองคิว ถ้าเอกสารเรียบร้อยดีก็จะนัดรับเล่มราวๆ 7 วันให้หลัง ค่าวีซ่าถูกดี 50EUR คำนวณเป็นเงินบาทด้วยเรท…